Sisältöön »
 
Vapaa-aika

Erityisnuorisotyö


Erityisnuorisotyön tarkoituksena on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työ keskittyy ihmissuhteiden ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, ehkäisevään päihdetyöhön ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen.

Erityisnuorisotyötä Jokioisilla tehdään pääosin pienryhmien, tilatoiminnan, koululuokkien, tapahtumien ja kohdennettujen toimintojen muodossa. Työ on moniammatillista yhteistyötä järjestöjen, koulujen, poliisin sekä sosiaali- ja  terveystoimen työntekijöiden kanssa.

Yhteyttä työntekijään voi ottaa joko nuori itse, nuoren huoltajat tai yhteistyötaho.

Toimintaan kuuluu:

 • Ehkäisevä päihdetyö
  • Päihdekasvatustunnit ala- ja yläkouluikäisille (5-9-luokkalaisille)
  • VARPU (varhainen puuttuminen) -toimintamallin toteuttaminen ja suunnittelu
 • Pienryhmätoiminta
  • Kohdennettu nuorisotyö
 • Tuki ja yksilöohjaus koulu- ja vapaa-aikana
 • Jalkautuminen ja katupäivystys viikonloppuiltaisin
 • Tietoa ja tukea huoltajille
 • Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen turvalliseen aikuisuuteen
 • Moniammatillinen yhteistyö

     


                                             

Päihdekasvatus peruskouluikäisille Jokioisilla

Oppilaille järjestetään päihdekasvatusta opetussuunnitelman mukaisesti:

- Päihdekasvatus on Suomessa osa terveystiedon opetusta.
- Päihdetietoa ja –keskustelua käydään myös muiden oppiaineiden opetuksessa.

Lisäksi: Päihdekasvatustunnit - erityisnuorisotyö & koulu yhteistyössä 5.-9.-luokille:
- 5.lk Juteltaisko -oppitunnit / EHYT ry -aineistoa hyödyntäen
- 6.lk Valintojen stoori -oppitunnit/ Klaari Helsinki -aineistoa hyödyntäen
- 7.-9.lk vaihtuvat teemat - Päihdekasvatusviikko
- Smokefree –luokkakilpailut / EHYT ry -toimintamalli
- Nuuska-agenttitoiminta / 7.-9.-luokkalaiset vapaaehtoiset nuoret pitävät nuuska-aiheisia oppitunteja 5.-6.-luokkien oppilaille. /EHYT ry -toimintamalli


Nuorten päihteiden käyttö Jokioisilla - tilastotietoa vuosilta 2015-2018

Jokioisilla on käytetty yläkouluikäisten päihdekasvatustuntien yhteydessä Ehyt ry:n Hubu®-menetelmää vuodesta 2012 alkaen. Hubu-tunnit on pidetty vuosittain (2012-2017) kunnan 8-luokkalaisille oppilaille.

Ehyt ry:n Hubu® -kokonaisuuteen sisältyy keskusteluun pohjautuvat kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit . Nuoret vastaavat tunnilla monivalintakysymyksiin pädien avulla ja näin saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi.

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin.

Jokioisten tulokset näet klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Hubu-tulokset 2023

Hubu-tulokset 2022

Hubu-tulokset 2015-2019

 

Lisätiedot

Erityisnuorisotyöntekijä

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)