Sisältöön »
 
Kunta

Savuton kunta Savuton kunta -logo

Jokioisten kunnanhallitus on päättänyt, että Jokioisten kunta on savuton työpaikka 1.6.2010 alkaen. Savuttomuuden taustalla on terveyden edistämisen näkökulma sekä työpaikkojen tasa-arvoisuuden edistäminen. Savuttomuus nähdään myös tärkeänä työhyvinvointia lisäävänä asiana.                                          

 

Savuttomuuden edistäminen

Suurin osa suomalaisista asuu savuttomuuspäätöksen tehneissä kunnissa.  
- 95 % kunnista on valinnut savuttomuuden (tilanne 1.1.2018).
- 86 % (267) on tehnyt päätöksen
- 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen

Lisäksi mukana on 256 muuta työnantajaa esim. yritystä, järjestöä tai oppilaitosta.
Noin 60 % tupakoijista haluaisi lopettaa ja noin 40 % oli yrittänyt lopettaa viimeisen vuoden aikana.
Päivittäin tupakoiva työntekijä maksaa vuodessa noin 1300 euroa työnantajalle. (Lähde: savutonkunta.fi)

Terveydenhuoltolain mukaan terveyden edistäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Lisäksi tupakkalaki velvoittaa kuntia paikalliseen tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tavoitteen saavuttamiseksi laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle.

Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on edistettävä terveyttä ja 20 §:n mukaan jokaiselle on turvattava terve ympäristö. Työterveyshuoltolain 1 §:n mukaan työnantajan tulee yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa edistää työn ja ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Jokioisten kunta haluaa savuttomana työnantajana sitoutua työntekijöidensä terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Savuton kunta – toimenpideohjelma

Kunnan savuttomuuspäätös ja sen toteutus edellyttävät valmistelua, vastuiden määrittelyä ja seurantaa. Savuttomuuskriteerit ja toimenpiteet pohjautuvat sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen ASH ry:n ja Hengitysliitto ry:n määrittelemiin savuttomuuskriteereihin. Toimenpideohjelma käsittää tupakkalain 2§:n mukaisesti kaikki tupakkatuotteet. Savuton kunta – toimenpideohjelma (pdf) 

Kunnan henkilöstölle on tehty savuton työpaikka -ohjeistus. 

 

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
Erika Suuder
050 3819 545
erika.suuder(at)jokioinen.fi

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)