Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

10.03.2023

Eduskuntavaalit 2.4.2023 Jokioisten kunnassa


Eduskuntavaalit 2.4.2023 Jokioisten kunnassa  

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalihuoneisto on avoinna kello 9.00 - 20.00.     Äänestysalue 001, Jokioisten kunta, os. Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen.

Ennakkoäänestys

Vuoden 2023 eduskuntavaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka Jokioisten kunnan alueella on Jokioisten kunnanvirastossa os. Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen. 

Aukioloajat:

22.3. – 24.3. (ke-pe) klo 10.00 – 17.00

25.3. (la) klo 11.00 – 15.00

26.3. (su) klo 12.00 – 16.00

27. – 28.3. (ma-ti) klo 10.00 – 17.00                                              

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä kuvallisella henkilökortilla, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä 21.3.2023 ennen kello 16.00 kirjallisesti kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen tai puhelimitse 044 768 4894 (virka-aikana). Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnanvirastosta sekä tästä linkistä

Laitosäänestys

Laitosäänestys suoritetaan kunnanhallituksen päätöksellä seuraavissa laitoksissa vaalitoimikunnan erikseen ilmoittamana ajankohtana: Palvelukeskus Intalankartanossa, MediVida Hoivan Wanhassa Pehtoorissa, Kaarnakodissa Nokalla ja ikäihmisten Opintien Palvelutalossa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. 

Äänioikeutetulle lähetettyyn ilmoituskorttiin on liitetty luettelo hänen oman lähialueensa yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä muista vaalitoimitukseen liittyvistä tiedoista.  

Lisätietoja vaaleista mm. www.vaalit.fi.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Osoite: Keskuskatu 29 A ,31600 Jokioinen

Sähköposti: vaalit(at)jokioinen.fi 

Puhelin: 044 768 4894 tai 050 592 5858, lautakunnan sihteeri Mika T. Rantala

 

Jokioinen 10.3.2023 

 Jokioisten kunnan keskusvaalilautakunta


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi


Kunnan yhteystiedot