Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

23.04.2021

Pikku-Pelliläntien katusuunnitelmaehdotus nähtävänä


Jokioisten kunta on laatinut Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen mukaisen katusuunnitelmaehdotuksen Pikku-Pelliläntielle. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.4.2021 hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti. 

Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 23.4.–6.5.2021 välisen ajan kunnan Internet-sivuilla (www.jokioinen.fi).  

Osallisilla, joita ovat mm. suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat, on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutus on toimitettava kirjallisesti viimeistään 6.5.2021 osoitteeseen Jokioisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen tai sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Suunnitelmat on laatinut Destia Oy. Katusuunnitelmissa on esitetty kadun sijainti, sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä liikennemerkit ja katuvalot. 

Lisätiedot tarvittaessa:
Emilia Naatula puh. 050 382 3016 tai emilia.naatula@jokioinen.fi

Pikku-Pelliläntien katusuunnitelmaehdotus


22.4.2021

Tekninen lautakunta


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot