Sisältöön »
 
Asukas

Ehkäisevä päihdetyö Jokioisten kunnassa

Ehkäisevän työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.  Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Työn piiriin kuuluvat myös rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet. (Ehkäisevä päihdetyö - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet - THL)

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

 • päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
 • päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
 • päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. THL on luonut ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman kuntien toiminnan avuksi.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja se perustuu mm. ehkäisevän päihdetyön lakiin, alkoholilakiin ja tupakkalakiin. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kunnan omana toimintana ja lain määrittelemäksi kunnan ehkäisevän päihdetyön toimielimeksi Jokioisten kunnassa on nimetty Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto. 

Yhdyshenkilöverkosto huolehtii seutukunnallisen yhteistyön toteutumisesta, tiedon välittämisestä sekä toiminnan kehittämisestä. Verkoston tukee omalla toiminnallaan kunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä mm. viestimällä, tekemällä seutukunnallista yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa ja järjestämällä koulutusta kuntalaisille ja työntekijöille. Jokioisten kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii erityisnuorisotyöntekijä.

Forssan seudun kuntien ja FSHKY:n muodostama ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin loi ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma EHKÄPÄ:n, joka valmistui huhtikuussa 2019. EHKÄPÄ –suunnitelma ohjaa kuntien toteuttamaa ehkäisevää päihdetyötä.

EHKÄPÄ- ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan seudulla mm.:

 • Toteuttamalla paikallista alkoholipolitiikkatoimintamallia (PAKKA), joka tähtää alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden puuttumiseen
  - Koulunpäätöspäivän alla yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen jaetaan kotitiedote, koskien alaikäisten alkoholikokeiluja ja alkoholin välittämistä alaikäiselle
  - Ostokokeet
  - Päihdetilannekyselyt
  - Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä elinkeinon ja viranomaisten kanssa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä ohjaavan lainsäädännön toteutuminen ja haittojen minimointi.
 • Tarjoamalla päihdeaiheista koulutusta ja tukea ammattihenkilöstölle
 • Tarjoamalla tukea kouluille ja oppilaitoksille lasten ja nuorten kanssa tehtävään päihdekasvatustyöhön
 • Osallistumalla erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen

Jokainen kansalainen voi myös itse tehdä ehkäisevää päihdetyötä hankkimalla tietoa päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä ja virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa. (THL)
Apua alkoholin, tupakan, nuuskan ja huumeiden käytön tai rahapelaamisen lopettamiseksi

Jos oma päihteiden käyttö mietityttää tai huolettaa, voit ottaa yhteyttä FSHKY:n  A-klinikkaan. A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihderiippuvuusongelmista kärsiviä  ja peliriippuvaisia. Nuorille on oma sairaanhoitaja. Neuvonta-apua tarjotaan myös päihdeongelmaisen läheisille. A-klinikalla toteutetaan opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa.

Lisätietoja hyvinvointikuntayhtymän päihde- ja mielenterveyspalveluista.

Yleistä päihdetietoa ja -neuvontaa

Päihdeneuvonta Valtakunnalliseen maksuttomaan päihdeneuvontaan voit soittaa nimettömästi: puhelin 0800 900 45 (24/7). Chat on avoinna joka päivä klo 18 - 19. Palvelusta vastaa Ehyt ry ja Helsingin Diakonissalaitos.
www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta

Fressis - Terveys on tärkee Syöpäjärjestöjen ylläpitämä sivusto nuorille. Teemoina mm. tupakka, nuuska ja alkoholi.
https://www.fressis.fi

Päihdelinkki Tutkittua tietoa päihteistä kattavasti. Palvelusta vastaa A-klinikkasäätiö.
https://www.paihdelinkki.fi

EPT-verkosto -logo

 
 

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö

Hyvinvointikoordinaattori
Tiina Peltola
044 721 4089
tiina.peltola(at)jokioinen.fi

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)