Sisältöön »
 
Asukas

Luvat

Rakennustyön luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä kunnan rakennusjärjestyksessä. Yleensä kaikkiin rakennustoimenpiteisiin tarvitaan lupa. Rakentamiseen tarvittavaa lupaa haetaan kirjallisesti rakennustarkastajalta.
Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen rakennustöihin ryhtymistä. Kaikissa lupa-asioissa kannattaa ensin neuvotella rakennustarkastajan kanssa.

Näistä kaikista lupa-asioista säädetään kunnan rakennusjärjestyksessä (pdf).

Rakennuslupa
Toimenpidelupa/ -ilmoitus
 
Ellei hanke vaadi rakennuslupaa, tarvitaan yleensä toimenpidelupa tai -ilmoitus. Toimenpidelupa/ -ilmoitus lomake (pdf)
Suunnittelutarveratkaisu
 
Tarpeellisuus on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä. Ratkaisua tarvitaan esim. rakennettaessa asemakaava-alueen lähialueelle. Suunnittelutarveratkaisu -lomake (pdf)
Poikkeuslupa
 
Poikkeuslupa tarvitaan, jos on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista vastaavista määräyksistä. Poikkeuslupa -lomake (pdf)
Purkamislupa/ -ilmoitus
 
Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto. Muussa tapauksessa jätetään ilmoitus. Purkamislupa/ -ilmoitus lomake (pdf)
Maisematyölupa
 Asemakaava-alueella maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Maisematyölupa -lomake (pdf)

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja

Raimo Huotelin                              03 4141 5325                                 raimo.huotelin(at)forssa.fi         

Ympäristötarkastaja
Henna Pirhonen
03 4141 5271
henna.pirhonen(at)forssa.fi