Sisältöön »
 
Asukas

Kokopäivämaksu

Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen koon mukaiset tulorajat ja maksuprosentit 1.3.2023 alkaen ovat seuraavat:

Perheen koko 

Tuloraja

Uusi maksu %

Korkein maksu 

henkilöä 

euroa/kk

 

jos tulot yli:

2  

3874

10,70

6626

3

4998

10,70                    

7750

4

5675

10,70

8427

5

6353

10,70

9105

6

7028

10,70

9780

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 118 euroa. Kustakin seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Varhaiskasvatusmaksu määritellään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.
Alin perittävä kuukausimaksu on 28 euroa.


Hoitoaikaan suhteutettu maksu

Vanhemmat määrittelevät tarvitsemansa hoitoajan ja maksu määräytyy valinnan mukaisesti. Valinta tehdään toistaiseksi ja se on voimassa vähintään kolme kuukautta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika koko kalenterikuukauden ajalta. Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa kunkin vuoden elokuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun loppuun.


Varattu hoitoaika keskimäärin                    Maksuprosentti kokoaikaisen 

viikossa:                                                       varhaiskasvatuksen maksusta:


enintään 14 h/viikko                                      30 % kokopäivämaksusta

15-20 h/viikko                                                50 % kokopäivämaksusta
21-27 h/viikko                                                70 % kokopäivämaksusta

28-34 h/viikko                                                80 % kokopäivämaksusta

35 h tai yli/viikko                                            maksu 100 %


 

Lisätietoja:

vs.Varhaiskasvatusjohtaja
Minna Heinämäki
044 4027 130
minna.heinamaki(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050 3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi