Sisältöön »
 
Asukas

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemmin 50 prosenttia) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Jokioisten koulutuslautakunta on 13.4.2021 kokouksessaan vahvistanut lain mukaiset perheen tulorajat, maksuprosentit ja sisarusten maksujen määräytymisen 1.8.2021 alkaen Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksessa. Näiltä sivuilta löydät tiedot varhaiskasvatusmaksun määräytymisen perusteista.

Oheisella tuloselvityslomakkeella huoltajat voivat ilmoittaa muutoksista, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasvatusmaksuun. Tuloselvityslomakkeella voi kohdassa lisätietoja, tuoda tiedoksi jos perheen tulot voidaan tarkistaa Tulorekisteristä. Tällöin palkkatietoja ei tarvitse toimittaa, vaan kunta tarkistaa tulot Tulorekisteristä.

Tuloselvityslomake tulee toimittaa kuntaan paperiversiona tarvittavine liitteineen.

Yrittäjät toimittavat tuloistaan erillisenyrittäjän tuloselvityslomakkeen.


 

Lisätietoja:

vs.Varhaiskasvatusjohtaja

Minna Heinämäki 2.5. alk.

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050-3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi