Sisältöön »
 
Asukas

Oppilaiden poissaolot

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty tilapäistä vapautusta.

Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan koulun rehtori tai koulun johtaja päättää vapautuksen myöntämisestä oppilaalle enintään 14 koulupäivän ajaksi ja koulun johtokunta yli 14 koulupäivän ja enintään 30 koulupäivän ajaksi. Kaikki muut kuin sairauspoissaolot ovat harkinnanvaraisia.

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa kouluaikana kouluun oppilaan yllättävästä poissaolosta mahdollisimman pian, kätevimmin se käy Wilman kautta. Mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut poissaolosta tai siitä ei ole esitetty selvitystä, ottaa oppilaan luokanopettaja tai –valvoja yhteyttä huoltajaan.

Paanan koulun loma-anomus rehtorille


 

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-rehtori
Jari Sillanpää
050 5451 005
jari.sillanpaa(at)jokioinen.