Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtaista

Vesimittareiden luenta vuonna 2021

Vesimittareiden luenta suoritetaan tänä vuonna toukokuussa. Vesimittarilukeman voi ilmoittaa
Kulutus-Web-palvelun kautta tai kotiin toukokuussa lähetettävällä mittarinlukukortilla.
Muistathan ilmoittaa myös GSM-numeron vesihuoltolaitoksen tiedottamista varten esim. vedenjakelun katkokset.

Omistajan vaihtotiedot voit ilmoittaa omistajan vaihtolomaketta käyttäen.

Kulutus-Web-ohje

Mittarinvaihdot:
044 4916 432/Virtanen

Lisätiedot:
044 7352 232/laskutus
Sähköposti:vesihuoltolaitos(at)jokioinen.fi


Tiedote vedenkäyttäjille talousveden riskinarvioinnin suorittamisesta 

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

Jokioisten kunnan vesilaitos on tehnyt riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan) yhdessä Jokioisten Vedenhankinta Oy:n kanssa. Suunnitelma on valmistunut keväällä 2019. Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, kaikki vedenottamot sekä vedenjakeluverkosto. Riskienkartoitustyön ovat tehneet vesihuoltolaitosten edustajat yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisten ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tehtävillä tilannekatsauksilla.

WSP-riskiarvioinnissa tunnistettiin riskit ja arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) sekä määritettiin hallintakeinot kriittisille ja keskitason riskeille.

Riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että suuri osa riskeistä on jo hallinnassa.  Vedenottamoilla ja verkostossa tunnistettiin uusia riskejä, joille laadittiin toimenpidesuositukset sekä aikataulu niiden toteutukselle. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa nopealla aikataululla.

Riskikartoituksesta saatiin hyvää tietoa tulevien investointien ja toimintasuunnitelmien laadintaan sekä jokapäiväiseen toimintaan.


Vesijohtoverkon puhdistustyöt Latovainion, Rehtijärven ja Kuuman alueella

Vesijohtoverkkoa puhdistetaan Latovainion, Rehtijärven ja Kuuman alueella tiistain ja keskiviikkona välisenä yönä 5.-6.6.2018 noin klo 22.00-05.30. Kyseisenä aikana vedenkäyttö on ehdottomasti kiellettyä. Niitä kiinteistöjä, joita vesikatkos koskee, tiedotetaan vielä erikseen tekstiviestillä tai postilaatikoihin jaettavalla tiedotteella. Tiedotteessa on myös tarkempi kellonaika vesikatkokselle riippuen kiinteistön sijainnista. Puhdistustyöt suorittaa Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa SPC Vesitekniikka Oy.

Vesijohtoverkon puhdistustöitä varten vesihuoltolaitos on tehnyt verkoston muutostöitä 29.-30.5.2018. Myös muutostyöt ovat aiheuttaneet vesikatkoksia, mutta niistä on tiedotettu kiinteistöjä, joita katkos on koskenut. 

Vesikatkojen jälkeen vedessä saattaa esiintyä sameutta ja paineen vaihtelua. Vettä kannattaa juoksuttaa niin kauan kunnes sameus poistuu ja vesi on jälleen kirkasta. 

Vesihuoltolaitos pahoittelee puhdistustöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot tarvittaessa:

kehitysinsinööri Emilia Naatula  050 382 3016
putkimestari Markku Malin 050 592 5855


Kirkonkulman paineviemäri

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos rakentaa Kirkonkulman alueelle viemärin vuonna 2018. Niille kiinteistönomistajille, joiden maalla viemäriä kaivetaan, on ilmoitettu erikseen.


Vesikatkos 

Vesikatkos Kiipuntien – Hiitelänmäentien – Humppilantien lähialueilla 
perjantaina 30.6.2017 klo 10.00 – 14.00 välisenä aikana liitostöiden vuoksi.

Kiinteistöjen omistajille/haltijoille on ilmoitettu katkoksesta.

Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätiedot: putkimestari Markku Malin, 050 592 5855


Vanhatien paineviemäri

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos jatkaa Vanhatien ja Leimukallion alueen viemäröintiä keväällä 2017. Työt alkavat toukokuun alussa ja jatkuvat ainakin kesäkuulle. Niille kiinteistönomistajille, joiden maalla viemäriä kaivetaan, on ilmoitettu erikseen.


Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitys

Jokioisten kunnassa on aloitettu Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittäminen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.11.2016 päättänyt asettaa nähtäville toiminta-alueen päivityssuunnitelmat sekä pyytää niistä viranomaislausunnot.

Toiminta-alueen päivityssuunnitelmat pidettiin yleisesti nähtävillä 13.3.2017–13.4.2017 välisen ajan kunnanviraston teknisellä osastolla sekä kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.jokioinen.fi.

Lisätiedot:
kehitysinsinööri Emilia Naatula, puh. 050 382 3016, sähköposti emilia.naatula(at)jokioinen.fi


 


Yhteydenotot vesiasioissa

Jos kiinteistölläsi on ongelmia vesi- tai viemäriliittymässä, vesimittarissa tai muissa vesihuoltoon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä putkimestari Markku Maliniin.


 
 

Lisätiedot

Kehitysinsinööri 
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

It- ja paikkatietosuunnittelija
Jaana Uusi-Laitila
050 303 9533
jaana.uusi-laitila(at)jokioinen.fi

Vesihuoltosihteeri
Riina Pyykkö
044 7352 232
riina.pyykko(at)jokioinen.fi

Putkiasentaja
Tapio Virtanen
044 4916 432
tapio.virtanen(at)jokioinen.fi

Putkimestari
Markku Malin
050 5925 855
markku.malin(at)jokioinen.fi
(töissä parillisilla viikoilla ma-ti ja parittomilla ma-ke)