Sisältöön »
 
Asukas

Kasvillisuus ja näkemäalueet


Ohjeet tontinomistajalle liikennealueisiin rajoittuvan kasvillisuuden hoidosta

Puut ja pensaat kuuluvat kuntakuvaan ja tuottavat silmäniloa asukkaille. Ne myös puhdistavat ilmaa sitomalla pölyä. Väärään paikkaan istutetut, liian korkeiksi tai liian leveiksi kasvaneet istutukset voivat kuitenkin aiheuttaa vaaratilanteita jalankulku- ja muulle liikenteelle sekä kadun kunnossapitäjille.

Pensasaidat peittävät näkyvyyttä risteyksissä ja portin pielissä. Puiden oksat raapivat autoja ja kadun ylläpidossa käytettävät koneet eivät pysty hoitamaan koko väylää kerralla, vaan joutuvat koukkaamaan sivuun ylisuuren kasvuston kohdalla.

Tekninen osasto kehottaa taloyhtiöitä ja tontinomistajia huolehtimaan siitä, että pihoilla ja tonteilla kasvavat puut ja pensaat eivät rönsyile liiaksi julkisille alueille ja että kasvillisuus leikataan ajoissa liikenneturvallisuuden ja esteettömän näkyvyyden varmistamiseksi.

Jokioisten kunnan vastuulle kuuluu puistoissa sekä katujen viherkaistoilla ja keskikorokkeilla kasvavien puiden ja pensaiden hoito. Asukkaiden velvollisuuksiin kuuluu poistaa omalta pihalta kadulle ja kevyen liikenteen väylälle työntyvät oksat ja muut kasvien osat. Tontin omistaja on vastuussa tontin puolelta liikenneväylille työntyvän kasvillisuuden ihmisille ja muulle omaisuudelle aiheuttamista vahingoista.

Kasvillisuus näkemäalueella 

Ajoneuvoliittymässä esteetön näkemäalue on oltava ajoradan reunasta vähintään 3 metriä tontin suuntaan ja 15 metriä ajoradan suunnassa molempiin suuntiin. Kadun kulmassa on oltava esteetön näkemäalue ajoradan reunoja pitkin mitattuna vähintään 10 metriä kumpaankin suuntaan. Edellä mainittu esteetön näkemäalue tarkoittaa, että näkemäalueella ei saa missään oloissa olla 70 cm korkeampia esteistä.

Lisää tilaa pensaiden ja kadun väliin 

Tonttia rajaava pensasaita tulee istuttaa niin kauaksi rajasta, että se täysikasvuisenakin jää kokonaan tontin rajojen sisäpuolelle. Riittävä kasvutila jää, kun pensaat istutetaan 60 -100 cm päähän tontin rajasta kasvillisuuden koosta riippuen. Vanhoilla omakotialueilla katuja on paikoin levennetty tai pensaat istutettu liian lähelle rajaa, jolloin moni pensasaita on jäänyt liian lähelle kadunreunaa. Tällaistenkin pensasaitojen tielle kasvavat osat tulee poistaa tai istuttaa kokonaan uusi aita kauemmaksi tiestä. Ajoradan tai kevytliikenneväylän ja täysikasvuisten istutusten väliin on jäätävä tyhjää tilaa vähintään 60 cm. 

Talvella lumen voi aurata istutusten ja kadun väliseen tilaan, jolloin kulkuväylä ei kapene. Selkeä tontin raja on myös helppo pitää siistinä.

Huolehdi riittävästä ajokorkeudesta 

Jos tontilla kasvavien puiden oksat ulottuvat kadulle, tarvitaan ajoradan päällä vapaata tilaa vähintään 4,8 metriä. Korkeiden ajoneuvojen kallistumisen takia alaoksien tulee olla vähintään tällä korkeudella myös puoli metriä ajoradan ulkopuolella. Jalkakäytävillä ja pyöräteillä tarvitaan vapaata tilaa korkeussuunnassa 3,2 metriä, jotta isotkin koneet mahtuvat kulkemaan oksiston alta.

Raivaa kasvit myös liikennemerkkien ja valaisimien tieltä 

Puiden oksat eivät saa kasvaa katulamppujen valokeilan eteen. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo puita ja pensaita istutettaessa. Kun oksia leikattaessa jätetään metri kasvuvaraa valokeilan ulkopuolelle, leikkaus joudutaan uusimaan vasta 3-4 vuoden päästä. Puut ja pensaat eivät saa myöskään peittää liikennemerkkejä tai kadunnimikilpiä.

Milloin on aika leikata? 

Yksittäisiä tai vioittuneita oksia puista ja pensaista voi leikata mihin vuodenaikaan tahansa. Pensaskasvillisuutta voi typistää ajankohdasta riippumatta. Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset ja maan pintaa myöten leikkaaminen on hyvä ajoittaa lehdettömään aikaan. Tällöin ravinteet säilyvät juurissa ja pensas kasvattaa uudet oksat nopeasti. Liikenteelle ja liikkumiselle vaaraa aiheuttavat istutukset ja kasvinosat on syytä leikata heti.

Kuka valvoo ?

Tekninen osasto valvoo, että kiinteistöt huolehtivat tonteilla kasvavan kasvillisuuden hoidosta asianmukaisesti ja riittävän säännöllisesti. Saamamme asiakaspalautteen, omien havaintojemme ja hoidosta vastaavien henkilöiden havaintojen perusteella voimme kehottaa kiinteistöjä hoitamaan leikkaukset tiettyyn määräaikaan mennessä. Tontinomistajien ja -haltijoiden tulee tarkistaa katualueisiin rajautuvat kasvillisuusalueet ja tarvittaessa karsia tieturvallisuutta vaarantavat puiden ja pensaiden oksat. Laki naapuruussuhteista (8 §) antaa kunnalle oikeuden poistaa haitalliset oksat, ellei tontin omistaja tee sitä kohtuullisessa ajassa.

Liikenteelle ja liikkumiselle haittaa aiheuttavasta kasvillisuudesta voi lähettää palautetta Jokioisten kunnan tekniselle osastolle, kunnanpuutarhuri Jukka Suonpäälle.


Jokioisten kunta
26.06.2012

 

Lisätiedot:

Kunnanpuutarhuri
Jukka Suonpää
050 5925 870
jukka.suonpaa(at)jokioinen.fi