Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtainen kaavoitus

Jokioisten kunta käynnistänyt Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkistetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) pidetään nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan.

Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 700 ja 702 sekä näihin liittyviä katualueita Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava-alueella, osaa korttelista 301 sekä tähän liittyviä katualueita Pellilänkolmion asemakaava-alueella, sekä osaa kortteleista 297, 303, 304 ja 305 sekä näihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita Pikku-Pellilän asemakaava-alueella.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat osat kortteleista 301 ja 702 sekä katualuetta.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä 17.8.–16.9.2020. 

Kaavaehdotus (pdf) 

Kaavaselostus (pdf) 

Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla viraston aukioloaikana. 

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiasta osoitteella Jokioisten kunta, Kunnanhallitus, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen tai sähköpostitse jokioisten.kunta@jokioinen.fi.

 

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja vs.
Mika T. Rantala
050 5925 858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi