Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

30.09.2021

Kunnanhallituksessa 27.9.2021 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 mm. seuraavista asioista. 

Lausunto Kanta-Hämeen alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2024 

Annettiin asiaa koskeva lausunto, jossa todettiin, että hyvinvointikertomus on hyvä strategisen johtamisen työkalu murrosvaiheessa, jossa toimintamalleja ollaan kehittämässä. Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma päivitetään lausuntojen perusteella, jonka jälkeen maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto käsittelevät sen.  

Jokioisten kunnalle on tulevaisuudessa, sote-uudistuksen jälkeen yhä keskeisempää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdistuva työ. Vuoden 2022 talousarvioon asetetaan tavoitteeksi, että kuntaan saadaan toimintamalli toimialarajat ylittävään työhön alueellisesti ja erityisesti kunnallisesti. Tämä on asia, jota kunta ei voi ulkoistaa pelkästään seudulliseksi toiminnaksi. Tämä vaatii myös hallinnollisesti luottamushenkilöiden toimielinpäivityksiä. 

Kunnan talousarvion toteutuminen 

Heinäkuun lopussa kunnan osavuositulos oli positiivinen, ollen 1 407 764 euroa. Vuosikate oli 2 100 161 euroa. Vuodelle 2021 budjetoiduista verotuloista oli toteutunut 65,0 % ja valtionosuuksista 57,8 %. Keskimääräinen toteumaprosentti heinäkuun lopussa on tasaisella toteumalla 58,3 %, joten verotulot ylittävät hiukan keskimääräisen/tasaisen kertymän ja valtionosuudet ovat käytännössä keskimääräisessä kertymässä. 

Merkittiin talousarvion toteutuminen tiedoksi. 

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022-2025 

Päätettiin esittää huomioitavaksi seuraavien kohteiden sisällyttämistä Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin: 

  1. Vaulammintien (mt 2804) kevyen liikenteen väylän rakentaminen,
  2. Turuntien (mt 13553) jkpp-yhteys mm. koulumatkojen turvaamiseksi asuntoalueelta keskustaan,
  3. kevyen liikenteen väylä Valtatie 10 varteen välille Turuntie-Paanatie mm. työmatkaliikenne teollisuusalueelle sekä Forssaan,
  4. liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kevyen liikenteen väyläksi Tammela-Forssa-Jokioinen, josta Tammela-Forssa väli pinnoitettiin edellisvuonna. Tämän jatkoksi kaivataan vielä Forssa-Jokioinen väylälle uutta pinnoitetta.
  5. Valtatie 10 liittymät teollisuusalueille,
  6. Valtatie 2 parantamisen jatkaminen, 
  7. Murronkulmantien (mt 13553) pinnoitteen uusiminen,
  8. Kiipuntien (mt 13560) parantaminen sekä Saartentien asfaltointi mm. Museorautatieyhdistyksen toimintaa, lisäksi tieosuuksille kohdistuu maatalous- ja metsätyökoneiden rasitusta,
  9. Lammintien (mt 13561) pinnoitteen uusiminen,
  10. Keskuskadun kiertoliittymä mm. varalaskupaikan kiertotien johdosta. 

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista 

Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että terveyskeskusmaksujen poistaminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella ei ole tarkoituksenmukaista, eikä kunnanvaltuusto näin ollen esitä Jokioisten kunnan kantana niiden poistamista. Lisäksi päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021. STM:n tiedotteen mukaisesti se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. 

Jäsenehdokkaita yhtiöiden hallituksiin 

Valittiin jäsenehdokkaat ja varajäsenehdokkaat  Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen, Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalon ja Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon hallituksiin. Yhtiöiden yhtiökokoukset tekevät varsinaiset valinnat myöhemmin. 

Kuntapäiväkokouksen edustajat 

Valittiin Suomen Kuntaliiton kuntapäiväkokoukseen 5.10.2021 Jokioisten kunnan edustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio. Varaedustajaksi valittiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin. Kuntapäiväkokouksessa hyväksytään vaalipiirin ehdokaslistat. Varsinainen Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali käydään kunnissa 15.11. – 31.12.2021. 

Jäsenehdotus Forssan kaupungin jätelautakuntaan 

Päätettiin ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se tekee ehdotuksen Forssan kaupungille seudulliseen jätelautakuntaan valittavasta henkilöstä ja tämän henkilökohtaisesta varajäsenestä. 

Iltakoulu 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen kunnanhallitus piti iltakoulun, jossa sivistystoimenjohtaja, kunnaninsinööri ja henkilöstöpäällikkö sekä hallinto- ja talousjohtaja selostivat kunnanhallitukselle osastojen ja niiden toimintayksiköiden ajankohtaisia kuulumisia ja työn alla olevia asiakokonaisuuksia. 

Selostukset merkittiin tiedoksi.

 

30.9.2021

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025