Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

18.05.2021

Kunnanhallituksen päätökset 17.5.2021


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.5.2021 mm. seuraavista asioista.  

Valtuustoaloitteita valtuuston käsiteltäväksi ja valmisteluun

Kuntosalimaksujen alentamista koskeva aloite lähetettiin valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi vapaa-aikalautakunnan ehdotuksen Jokioisten kuntokeskuksen edullisten hintojen pitämisestä ennallaan. 

Elintarvike- ja ruokapalvelujen strategian laatimista koskeva aloite lähetettiin valtuuston käsiteltäväksi. Lähiruoan ja elintarvikkeiden merkitys otetaan huomioon päivitettäessä Jokioisten strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä osana kuntastrategian päivityksiä.  

Koulukuljetusten yhteistä järjestämistä koskeva aloite lähetettiin valtuuston käsiteltäväksi. Forssan seudun kunnilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia eikä valmiuksia suunnitella esi- ja perusopetuksen osalta yhteisiä, kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalueita eikä tähän liittyviä yhteisiä koulukuljetuksia. 

Valtuustoaloitteet ajohidasteiden saamisesta Vanhalantielle, ulkokuntoilulaitteista Rantabulevardille, ja keskustan alueen tontinluovutuskilpailusta sekä aurinkoenergian hyödyntämisestä Jokioisten kunnassa lähetettiin asiantuntijavalmisteluun ao. lautakunnille. Peruskoulujen maksutonta aamupalatarjoilua koskevasta valtuustoaloitteesta pyydettiin aloitteen jatkovalmistelua varten lausunnot.

Kunnanjohtajien läsnäolo- ja puheoikeus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokouksissa

Päätettiin ehdottaa, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanjohtajilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokouksissa viimeistään uuden valtuustokauden alusta. Tämä on tärkeää tiedonsaannin ja tiedonkulun kehittämiseksi sekä kuntayhtymän ja sen omistajien vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 

Lausunto valtatie 10 kehittämissuunnitelmasta välillä Ypäjä-Hämeenlinna

Annettiin lausunto kehittämissuunnitelmasta Jokioisten osalta. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut muodostaa kokonaisnäkemys nykytilanteesta, kehittämistarpeista ja jatkosuunnittelusta. Suunnitelma tukee tien kehittymistä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Siinä huomioidaan teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeet. 

Seudullinen työllisyydenhoidon suunnittelu

Päätettiin hyväksyä asiaan liittyvä aiesopimus ja osallistua seudullisen työllisyydenhoidon toimintamallin suunnitteluun. Aiesopimuksen avulla tuetaan suunnittelutyötä, mutta se ei sido osapuolia taloudellisesti tai toiminnallisesti. Tavoitteena on kehittää sellaisia työllisyydenhoidon palveluita, joissa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja seudullisen työllisyydenhoidon verkostot yhdessä sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa mahdollistavat niin osaamisen kehittämisen kuin kuntalaisten paremman sijoittumisen työelämään. 

Maanvuokrasopimus Hämeen luontokeskuksen alueesta

Hyväksyttiin vuokrasopimus, jolla Palloilu Säätiölle vuokrataan Tammelan Letkulta nykyisen Hämeen luontokeskuksen rakennuskokonaisuuden tonttialue 50 vuodeksi. Jokioisten kunta omistaa ko. alueesta 15,20 % ja alue on osa kuntien yhteisesti omistamia virkistysalueita. 

Pikku-Pelliläntien tilusvaihto

Hyväksyttiin tiejärjestelyistä johtuva tilusvaihto kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä. Kunta luovuttaa 560 neliömetrin alueen ja yksityinen maanomistaja puolestaan kunnalle 245 neliömetrin alueen. Järjestelyn myötä kunta saa myös jo aiemmin rakennetun tiealueen omistukseensa. 

Sosiaaliasiamiehen raportti

Käsiteltiin sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2020. Alueellinen sosiaaliasiamies raportoi toiminnastaan vuosittain. Raportissa todetaan mm., että Jokioisilta oli tehty 4 yhteydenottoa ja Lounais-Hämeestä yhteensä 29. Yhteydenotoista 11 koski lastensuojelua, 4 vanhustenhuoltoa ja toiset 4 ikääntyneiden kotihoitoa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaan uteen lainsäädäntöön ja hyvinvointialueiden perustamiseen valmistautuminen

Asiaan liittyen Kanta-Hämeeseen asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin. Kanta-Hämeessä valmistelutoimielinen asiantuntijaorganisaationa toimii Hämeen liitto. Kunnanhallitus nimesi Jokioisilta valmistelutoimielimen varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtajan.


18.5.2021

Jokioisten kunta, lisätiedot mika.rantala(at)jokioinen.fi 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto on suljettu koronatilanteen vuoksi toistaiseksi. Asiointi puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse, tarvittaessa voi sopia tapaamisesta. (Kunnanvirasto on normaalitilanteessa avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00)

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025